Resultatet av vår nya lagerlösning

I början på detta året fick vi installerat våra nya paternosterverk. Detta har varit väldigt nödvändigt eftersom vi genom denna uppgradering haft möjlighet till att bygga ut vårt lager och dubbla lagerkapaciteten samtidigt som vi halverat tiden som krävs för att plocka våra varor. Vårt lager har med dessa maskiner blivit mycket smartare, effektivt och lätthanterligt. Vi lyckades lösa en snygg implementation i vårt befintliga lagersystem och behövde därför inte göra några större förändringar. Det har helt enkelt hittills varit en helt felfri process.

Det känns så konstigt att inte längre vara nära kapacitetstaket av lagret utan istället ha så otroligt mycket plats för alla produkter. Vi har dessutom en otroligt mycket bättre struktur nu än vad vi hade med de traditionella lagerplanen och tillhörande manuella, gamla metoder.

Framåt kommer vi kunna ta emot flera nya kunder och lösa lagerhanteringen på ett snyggt sätt, de effektiviserade arbetsmetoderna maskinerna gav oss innebär också att vi inte heller behöver anställa någon ny personal utan vi kan istället stanna stanna med befintlig bemanningsstyrka. Om vi på sikt byter till större lokaler och får mer plats kommer vi definitivt köpa fler lagerautomater så att vi kan optimera platsen och arbetsprocesserna så mycket som möjligt.